2014

Uherské Hradiště – nemocnice, 2.místo – ve veřejné urbanistické soutěži

Přeměna části areálu bývalé nemocnice na město


Uherské Hraidště
Vyhledávání