2016

Rekonstrukce památkově chráněné stavby pro potřeby Národního památkového ústavu - Soutěž Ostravský dům roku 2015 - čestné uznání

realizace  2014-2015

Soutěž Ostravský dům roku 2015 -  čestné uznání


Ostrava
Vyhledávání