Máme rozsáhlé realizační zkušenosti.
Společnost MS development v minulosti
řídila a úspěšně dokončila řadu projektů.
Nejlepším důkazem tvůrčího
i realizačního potencionálu je
aktuální projekt Zåhrada
v Lysé nad Labem. Jde o občanskou
a bytovou zástavbu na ploše takřka tří
hektarů, která představuje investici
v hodnotě 900 mil. Kč. Na její realizaci,
kterou zastřešuje MS development,
se samozřejmě podílejí
i naši architekti.

kontakty    MS development
<<   >>    / 1
<<   >>