AKTUÁLNÍ

Žádné semináře se v nejbližší době nekonají...



MINULÉ

29. 04. 2010 - Seminář modulu E

Modul E – Environmentálně vyspělá výstavba a udržitelný rozvoj č. 1
Realizován v rámci KA 1

17. 06. 2010 - Seminář modulu E – Environmetálně vyspělá výstavba + seminář modulu A – Vědecká práce č. 2

Oba semináře jsou realizovány v rámci klíčové aktivity 1 – Vzdělávání – oblast přípravy a realizace vědy a výzkumu

30. 06. 2010 - Konference CESB10 - udržitelná výstavby budov ve střední Evropě

Konference je realizována v rámci klíčové aktivity č. 5 – stáže a konference

01. 09. 2010 - Projekt „Společně pro životní prostředí“

Společnosti Envi A. o.p.s. byl udělen grant v rámci švýcarského fondu partnerství pro podporu projektu "Společně pro životní prostředí".

16. 09. 2010 - Seminář Projektové řízení

Seminář je realizován v rámci klíčové aktivity č. 1 – modul B

15. 12. 2010 - Seminář modulu E – Environmetálně vyspělá výstavba č. 3

Realizován v rámci klíčové aktivity 1 – Vzdělávání – oblast přípravy a realizace vědy a výzkumu - struktura a stav budov v ČR

08. 02. 2011 - Workshop č. 1

Realizován v rámci klíčové aktivity 4

04. 04. 2011 - Stáž

Realizován v rámci klíčové aktivity 5

12. 04. 2011 - Workshop č. 2

Realizován v rámci klíčové aktivity 4

21. 04. 2011 - Seminář Modul E č. 4

realizován v rámci klíčové aktivity 1

29. 04. 2011 - Vzdělávací Modul D – Anglický jazyk

Realizován v rámci klíčové aktivity 1

12. 05. 2011 - Seminář Modul E č. 5

realizován v rámci klíčové aktivity 1

27. 05. 2011 - Konference International Passive House 2011

realizován v rámci klíčové aktivity 5

08. 06. 2011 - Konference Inter Solar Mnichov

realizován v rámci klíčové aktivity 5

16. 06. 2011 - Seminář Modul E č. 6

realizován v rámci klíčové aktivity 1

15. 08. 2011 - Workshop č. 3

Realizován v rámci klíčové aktivity 4

16. 08. 2011 - SEMINÁŘ modulu I č. 1

Realizován v rámci Klíčové aktivity č. 3

08. 09. 2011 - Seminář Modul E č. 7

Realizován v rámci klíčové aktivity 1

13. 09. 2011 - Stáž č. 2

Realizována v rámci klíčové aktivity č. 5

27. 09. 2011 - Seminář Modul E č. 8

Realizován v rámci klíčové aktivity 1

11. 10. 2011 - Workshop č. 4

Realizován v rámci klíčové aktivity 4

25. 10. 2011 - Stáž č. 3

Realizována v rámci klíčové aktivity č. 5

06. 12. 2011 - Workshop č.5

Realizován v rámci klíčové aktivity 4

08. 12. 2011 - Seminář modul E - Recyklovatelnost stavebních materiálů

11:00-15:00 hod.

16. 12. 2011 - Seminář Modul H

Realizován v rámci klíčové aktivity 3

27. 01. 2012 - Seminář modul G

Realizován v rámci klíčové aktivity 2 - Transfer výsledků VaV do praxe

03. 02. 2012 - Seminář Modul C

Realizován v rámci klíčové aktivity 2

21. 02. 2012 - Seminář Modul E – Výzkum a Vývoj v praxi

Realizován v rámci klíčové aktivity 1 - vzdělávání – oblast přípravy a realizace VaV

28. 02. 2012 - Seminář Modul F

Realizován v rámci klíčové aktivity 2

31. 03. 2014 - Udržitelné stavění a navrhování staveb a sídelních struktur

Poznatky z případových studií rozvoje, úpadku a obnovy průmyslových lokalit



31. 03. 2014 - Snižování spotřeby tepla u průmyslových objektů



31. 03. 2014 - Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území