Projekt PŘÍPRAVA ZAMĚSTANCŮ PRO VYBUDOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝZKUMNĚ VÝVOJOVÉHO CENTRA (VVC) ENVIRONMENTÁLNĚ VYSPĚLÝCH STAVEB

Doba realizace: březen 2010 – únor 2012 = 24 měsíců

Stav: zahájen

Projekt je financován z Operačního programu Praha adaptabilitaEvropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


Příjemcem podpory a nositelem projektu je společnost MS architekti s.r.o., partnerem projektu v roli odborného garanta je společnost Envi A o.p.s. environmentální sekce.Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvyšování kvalifikace zaměstnanců nositele projektu, jeho partnera a spolupracujících organizací pro oblast výzkumu a vývoje environmentálně vyspělých staveb a udržitelného rozvoje lidských sídel včetně jejich infrastruktury. Je to komplexní oblast se širokým rozsahem sahající od zakomponování stavby do konkrétního území, vlivu na životní prostředí, využívání nových energeticky úsporných technologií až po použití přírodních materiálů místně dostupných, včetně posuzování vlivu staveb na zdraví a život obyvatel


Účastníci získají

  • Kontakt s nejnovějšími výsledky vědy a výzkumu v oboru, jejich realistické posouzení, uplatnění v praxi, výběr použitelných výsledků
  • Úzká spolupráce se špičkami v oboru v evropském kontextu
  • Účast na odborném systematickém vzdělávání
  • Rozšíření rozhledu díky mezioborové spolupráci (nejen stavebnictví)
  • Účast na relevantních konferencích a stážích v rámci Evropy
  • Spolurozhodování o tématech odborných seminářů pořádaných Envi A
  • Možnost podílet se na přípravě výstavby Envicentra v Pikovicích

Program akcí VVC zde >>>